Wist u dat …

PvdA wint fietsbeleid verkiezing PS2023

Noemt fietsprojecten bijzonder kostenefficiënt en zet veiligheid fietsverkeer op agenda.

4454-71b93d1cac517cca153232e63459099e

7 maart 2023 – De Partij van de Arbeid (PvdA) heeft de beste plannen voor de fietser. Dit in aanloop naar de provinciale verkiezingen 2023 in Overijssel, maar wordt op korte afstand gevolgd door de ChristenUnie. De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer. De programma’s van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren scoren daarbij goed.

De PvdA wil aanleg van fietspaden en fietssnelwegen een extra impuls geven. Knelpunten en gevaarlijke situaties op de provinciale fietspaden moeten worden opgelost. Als mede-opsteller van de 22 februari j.l. unaniem gesteunde motie “CORRECTIE F35” geeft de partij ons vertrouwen voor de komende vier jaar. Ook noemt PvdA fietsprojecten bijzonder kostenefficiënt: relatief kleine investeringen leveren al snel groot resultaat bij de thema’s gezondheid, bereikbaarheid en milieu.

” … fietsprojecten bijzonder kostenefficiënt …”

De ChristenUnie wil ruimte bieden aan de snelle fietser voor recreatie en woon-werkverkeer. Ook moet veiligheid meer aandacht krijgen. Jongeren moeten veilig op de fiets naar school kunnen en ouderen moeten veilig kunnen blijven fietsen.

GroenLinks wil in Overijssel een samenhangend fietshoofdnetwerk en steunt samenwerking zoekt met buurprovincies, gemeentelijke wegbeheerders en de betrekt de Fietsersbond hierbij. Dat laatste klinkt ons als muziek in de oren.

Ondertussen werd op 22 februari j.l. op “De Brug” van het Provinciehuis in Zwolle het Fietsersbond pamflet “BOUW Provincie Overijssel #fietsvriendelijk” overhandigd aan Jeanet Nijhof (PVV), in haar rol als voorzitter van de Staten-commissie Mobiliteit. Dit was voorafgaand aan de laatste PS-vergadering voor de zittende Statenleden. In deze zelfde vergadering werd door de Rekenkamer-Oost een vrij pittige conclusie getrokken uit haar onderzoek getiteld “Flink doortrappen“. Naast een paar lovende woorden over het laaghangend fruit in Overijssel, wordt het doel om 20 tot 30% groei van fietsers te halen niet bereikt. Het doel is bovendien onduidelijk geformuleerd waardoor het moeilijk is vast te stellen of en wanneer het is behaald. Om eerlijk te zijn … dit groei-doel lezen we nergens zo gauw terug in het huidige coalitie akkoord.

Afbeelding van Melis Jan Gilde
Schermafbeelding 2023-02-19 om 12.13.45
  1. Voor de komende vier jaar heeft de Fietsersbond Overijssel nog wel een paar ideeën, niet alleen beperkt tot die op het pamflet. En heb je zelf een idee, neem dan contact op of … steun ons en wordt ook gauw LID.

Categorieën